ТҰРАҚТЫ ДАМУ

«West Dala» ЖШС өз қызметін компанияның экономикалық, әлеуметтік және экологиялық кешенді дамуында барлық қызығушылық танытқан тараптардың қажеттілігін қанағаттандыруды болжайтын жалпы қабылданған тұрақты даму принциптеріне сәйкес жүзеге асырады.    

Тұрақты даму саласында біздер мынадай принциптерді мақсат тұтамыз:

  • сапа үшін жауапкершілік, сенмділік және қауіпсіздік;
  • бизнесті жүргізу кезінде тұрғындар мен серіктестердің қажеттілігін ескеру  
  • экологиялық қауіпсіз және ресурстарды үнемдеуші технологияларды қолдану;
  • қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға берілгендік.

 

ТҰРАҚТЫ ДАМУ ТУРАЛЫ ЕСЕПТЕР

2022 Орнықты даму туралы есеп.pdf

 

 

 

ЭӘҮ ҚҰЖАТТАРЫ

 

 

Мүдделі тұлғалар үшін сенім телефоны:

  • Телефон: +7 702 224 18 91
  • Электрондық пошта: hotline@westdala.kz